Política de privacitat

Agme21 amb CIF (B64919749), i domicili social situat en Avda. Bon Pastor, 142-150, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona, ​​amb telèfon 933.122.118 i correu electrònic taller@agme21.com, és la titular del web www.agme21.com.

En compliment del que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com la normativa vigent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a través de formularis de aquest lloc web, de comptes de correu electrònic associades o qualsevol altre dada facilitada a l’empresa, siguin incorporades a un fitxer propietat de Agme 21.

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita, mitjançant el formulari de contacte, per tal d’oferir el servei sol·licitat i complir amb les possibles obligacions administratives i legals que se’n deriven. Així com, per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb l’empresa, si no desitja rebre aquesta informació addicional, ha de “marcar” la casella corresponent del formulari (si està habilitat a aquest efecte) o enviar un correu electrònic dirigit a Agme 21, mitjançant el compte taller@agme21.com, indicant: “No desitjo rebre informació de novetats, productes i serveis relacionats amb l’empresa, excepte la sol·licitada mitjançant el formulari de contacte”.

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de la informació sol·licitada a través d’aquest mitjà.

Les dades proporcionades, mitjançant el formulari de contacte, es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les possibles obligacions legals o no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

La base legal per al tractament de les seves dades és el propi consentiment de l’interessat.

Les dades podran ser cedides a entitats i administracions públiques per a complir amb les possibles obligacions legals derivades de la present relació contractual. El fet que l’interessat no permeti que es facilitin les dades a les administracions públiques esmentades anteriorment, “marcant” la casella corresponent del formulari o indicant-ho a la casella “motiu o detall del servei”, implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis sol·licitats, mitjançant el formulari de contacte.

Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment exprés perquè l’empresa pugui cedir les seves dades a Agme 21 directament relacionada amb el responsable, amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis sol·licitats, El fet que l’interessat no permeti que es facilitin els dades a la / les empresa / es esmentada / s anteriorment, “marcant” la casella corresponent del formulari o indicant-ho a la casella “motiu o detall del servei”, implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis sol·licitats, mitjançant el formulari de contacte.

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Agme 21 dirigint-se per escrit a l’adreça de correu Av. Bon Pastor, 142-150, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona o per correu electrònic a taller@agme21.com.

L’empresa es compromet al compliment del seu deure de secret respecte de les dades de caràcter personal que ens faciliti, mitjançant el formulari de contacte, i de la seva obligació de tractar-los amb confidencialitat i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el RGPD i la resta de legislació aplicable

Li Informem que les dades es tractaran de manera lícita, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això Agme 21 es compromet a adoptar les mesures necessàries perquè les dades inexactes es suprimeixin o rectifiquin.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’empresa el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Agme 21 estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

També podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació o oposició al seu tractament, cancel·lació i portabilitat de les seves dades, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a Agme 21 a l’adreça postal Av . Bon Pastor, 142-150, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona o bé a través de correu electrònic a taller@agme21.com.

També podrà retirar en qualsevol moment el consentiment atorgat amb anterioritat per a una o diverses finalitats específiques, sense que això afecti la licitud dels tractaments derivats dels serveis prestats previ a la seva retirada.

Podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades per a presentar la reclamació que consideri oportuna, mitjançant un escrit dirigit la “Agència Espanyola de Protecció de Dades” situada en c / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid o mitjançant comunicació electrònica des de la pàgina web https://sedeagpd.gob.es